Tuesday, March 15, 2011

Radioactivity and food / Радиоактивност и храна

"Radioactive materials spewed into the air by Japan's earthquake-crippled nuclear plant may contaminate food and water resources, with children and unborn babies most at risk of possibly developing cancer.
But they said they needed more accurate measurements for the level of radioactivity in Japan, and the region, to give a proper risk assessment.
"The explosions could expose the population to longer-term radiation, which can raise the risk of cancer. These are thyroid cancer, bone cancer and leukemia. Children and fetuses are especially vulnerable," said Lam Ching-wan, chemical pathologist at the University of Hong Kong.
"For some individuals even a small amount of radiation can raise the risk of cancer. The higher the radiation, the higher the risk of cancer," said Lam, who is also a member on the American Board of Toxicologists.
Radioactive material is carried by minute moisture droplets in the air. It can then be directly inhaled into the lungs, get washed down by rain into the sea and onto soil, and eventually contaminate crops, marine life and drinking water.
Cow's milk was also especially vulnerable, experts said, if cows graze on grass exposed to radiation.
Lee Tin-lap, toxicologist and associate professor at the Chinese University of Hong Kong's School of Medical Sciences, said waters around Japan must be measured for radioactivity.
"No one is measuring the levels of radiation in the sea," Lee told Reuters.
"Steam that is released into the air will eventually gets back into the water and sea life will be affected ... once there is rain, drinking water will also be contaminated."
Emily Chan, a frontline emergency relief expert and public health assistant professor at the Chinese University, said radiation exposure has also been linked to miscarriage and infertility to both men and women."

 http://www.reuters.com/article/2011/03/15/us-japan-nuclear-health-idUSTRE72E2JF20110315


Ето какво казва статията от Ройтерс:

"Радиоактивни частици, разпространени във въздуха след японските земетресения и експлозиите на ядрения реактор във Фукушима могат да заразят хранителните и водните ресурси на Земята. Децата и неродените бебета са най-застрашени  от евентуално развитие на рак.  Специалистите казват,че имат нужда от повече изследвания на нивото на радиация в Япония и региона, за да дадат обосновано заключение.
Експлозиите могат да изложат населението в дългосрочен план  на радиация, което може да повиши риска от рак. Това са рак на щитовидната жлеза, рак на костите и левкемия. Деца и зародиши са особено уязвими", заяви Лам Чинг-Уан, химически патолог в университета на Хонг Конг.
"За някои хора дори малко количество радиация може да повиши риска от рак. Колкото по-висока радиация, толкова по-голям риск от рак", казва Лам, който също е член на американския съвет на токсиколозите.
Радиоактивни материали се съдържат в микроскопичните капчици влага във въздуха. Те могат да бъде пряко вдишани, чрез  дъжда да попаднат в морето и почвата, и в крайна сметка да замарсят  насажденията, морския живот и питейната вода.
Кравето мляко е особено уязвимо, казват експерти, ако кравите пасат  трева, изложени на радиация.
Ли Тин, токсиколог и доцент в китайски университет на училище в Хонг Конг по медицинските науки, каза че водите около Япония трябва да се измерят за радиоактивност.
"Никой не прави измерване на нивата на радиация в океана"- заяви Лий.
"Парата, която се отделя във въздуха, в крайна сметка ще се върне във водата и живота в океана ще бъдат засегнат... след като има дъжд, питейната вода също ще бъде заразена."
Емили Чан, на първа линия за спешна експертна и обществена помощ, професор и здравен асистент в китайски университет, казва “Радиацията също е свързана с абортите и безплодието при мъжете и жените.
Лъчение е опасно, защото може да предизвика промени или мутации в ДНК, които впоследствие могат да продължат да причини рак. Въпреки че човешкото тяло може да възстановява ДНК, промени или увреждания, могат да доведат до мутации в ДНК репликациите. Експертите са съгласни, че отглеждането на деца и фетуси са най-застрашени, тъй като техните клетки се делят по-бързо, отколкото възрастните.
Те също консумират повече мляко, отколкото възрастните, което ги излагат на допълнителен риск, -казва в японски учен, който е третирал жертвите на атомната експлозия  в Хирошима."

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...